Rahankeräys Caravelle-projektin hyväksi

Päätös/lupa

2021/1609/Rabita

Voimassaolo

14.1.2022 alkaen toistaiseksi

Toimeenpanoalue

Koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata.

Keräystili

Ålandsbanken FI36 6601 0010 7164 54

Viitenumerot: 100 € lahjoitukselle 7223, 500 € lahjoitukselle 7236 ja muun kokoiselle lahjoitukselle 7210.

Ensisijainen käyttötarkoitus

Ilmailumuseoyhdistys ry sopi Ruotsin merimuseon ja kuljetushistoriallisen museon (SMTM) Arlandan lentokentällä kohtaloaan vuodesta 1974 odottaneen Sud Aviation SE 210 Caravelle III ­koneen SE­DAF eli Sven Viking siirtymisestä yhdistyksen omistukseen. Ilmailumuseoyhdistys ry aikoo tuoda koneen Suomeen, kunnostaa sen ja asettaa näytteille.

Suomen ilmailumuseoihin on liikennelentämisen historian aikana käytetyistä lentokonetyypeistä
säilynyt vain muutama: Douglas DC­3, Lockheed Lodestar ja Convair 440 Metropolitan. Museoissa eikä museoiden ulkopuolellakaan ei ole ainoatakaan suihkuliikennekonetta. Tämä ei tarkoita
sitä, etteikö niitä olisi yritetty saada, kohteina ovat olleet mm. Finnairin aikanaan omistama
Caravelle ja DC­9. Syystä tai toisesta hankkeet ovat kariutuneet ennen toteutumistaan. Finnairin
aikanaan käyttämiä koneyksilöitä 1960­ ja 1970­luvulta on jäljellä maailmalla vain vähän. Eilentokuntoisen koneen tuominen kaukaa on kallista ja lentokuntoisia vaihtoehtoja ei ole kuin
pari. Tästä syystä mahdollisuus tuoda koneyksilö, joka ei ole tosin ollut suomalaisen lentoyhtiön
käytössä, mutta vastaa tyypiltään Aeron ensimmäisiä ns. Höyry­Caravelle­koneita vuosilta
1960­1964, on ainutlaatuinen eikä toistu, kun ottaa huomioon vielä sen, kuinka läheltä Tukholman
Arlandasta koneyksilö voidaan Suomeen kuljettaa. Caravelle­koneen purkaminen, siirtäminen
Suomeen, kunnostus ja näytteille asettaminen vaativat runsaasti vapaaehtoistyötä, tekeviä käsiä.
Kolmivaiheisen projektin ensimmäisessä vaiheessa on olennaista löytää oikeat osaajat siihen
tekniseen ryhmään, joka purkaa koneen kuljetuskuntoon Arlandassa. Projektin tarkoituksena on
siis siirtää Ilmailumuseoyhdistyksen omistukseen siirtynyt SE­DAF Arlandan lentokentältä maa­
ja merikuljetuksena Suomeen, kunnostaa se vuoden 1963 ulkoasuun ja asettaa se näytteille
arvolleen sopivalle ja näyttävälle paikalle Suomessa. Ensimmäisessä vaiheessa kone puretaan
siirtokuntoon Arlandassa ja kuljetetaan pintakuljetuksena Suomeen. Siivet on irrotettava rungosta,
josta on irrotettava myös moottorisuojukset ja vakaajat peräsimineen. Siipipuoliskot on irrotettava
toisistaan ja todennäköisesti siipiä on vielä purettava, jotta siivistä saadaan kuljetusta varten alle
kuuden metrin levyisiä. Ensimmäisen vaiheen toteutukseen vaikuttaa suurelti COVID­19­pandemian
kehitys sekä Suomessa että Ruotsissa. Tällä hetkellä tavoite on, että ykkösvaihe toteutuu joko kesän 2021 tai kesän 2022 aikana. Toisessa vaiheessa kone kunnostetaan ja maalataan vuoden 1963 ulkoasuun. Kunnostuspaikka ei ole vielä tiedossa. Kolmannessa vaiheessa kone asetetaan näytteille arvolleen sopivalle näyttävälle paikalle. Sijoituspaikka ei ole vielä tiedossa. Caravellen sijoituspaikka ei ole vielä selvillä. Kone ei sopine Suomen Ilmailumuseon nykyisiin tai tuleviin sisätiloihin, joten se sijoitetaan joko museon ulkopuolelle, muualle Aviapoliksen alueelle tai muualle Suomessa. Kone säilytetään kokonaisena.

Rahankeräyksellä saadut varat käytetään Sud Aviation SE 210 Caravelle III ­lentokoneen Suomeen
tuomisen, kokoamisen, esittelypaikan, koneen kunnostuksen, markkinoinnin, viestinnän, ylläpidon,
entisöinnin, kunnossapidon, esittelyn ja säilymisen kustannuksiin. Kerätyillä varoilla mahdollistetaan
koneen Suomessa säilyminen, kunnossapitäminen, tietoisuus, historia ja tulevaisuus. Varoja
käytetään monipuolisesti Caravellen Suomeen saamiseen, kunnostukseen ja ylläpitoon yhdistyksen
johdon ja hallituksen sekä tarvittaessa vuosikokousten päätöksillä.

Toissijainen käyttötarkoitus

Mikäli Caravelle koneen Suomeen tuominen ei onnistu, kone vaurioituu korjauskelvottomaksi purkamisessa, siirroissa, kuljetuksissa tai tuhoutuu esillä olon aikana tai vaurioituu korjauskelvottomaksi, kerätyt jäljellä olevat varat käytetään Ilmailumuseoyhdistyksen
toimintana ilmailuhistoria ja perinnetyöhön yhdistyksen hallituksen päätöksen mukaisesti.