Medialle

Olemme keränneet tähän osioon medialle tarkoitettua aineistoa, kuten valokuvia painokelpoisessa koossa (1 920 x 1 080 pikseliä, HD) ja muuta informaatiota. Materiaalia käytettäessä on lähdeviittaus tehtävä asianmukaisella tavalla.

Wikimedia Commonsin kuvat

Lehdistötiedotteet

Elomatic Oy:n visualisointikuvat

Caravelle-projekti teetti Elomatic Oy:llä visualisoinnin siitä, millaisena Finnairin 1960-luvun väreihin maalattu Caravelle näyttää aikanaan Turun lentoaseman luo rakennetulla sijoituspaikalla. Kreditointi: Elomatic Oy.

Erikoiskuljetusrekkojen purku Pansiossa 20.8.2022

Erikoiskuljetusrekat saapuivat Pansioon Ilmailumuseoyhdistyksen vuokraamalle hallille myöhään perjantaina 19.8.2022 ja purettiin lauantaina 20.8.2022 aamulla. Ensin nostettiin Caravellen runko ilmaan, ajettiin rekka alta pois, siirrettiin kuljetustuet paikoilleen ja laskettiin runko niiden päälle. Toisena purettiin pyrstöä kuljettaneen rekan kuorma, sitten kolmas ja neljäs rekka, jotka kuljettivat siipiä. Purku päättyi kello 12.09. Kuvien kreditointi: Reino Myllymäki.

Rekkojen purku Pansiossa 19.8.2022

Kaksi rekkaa, jotka kuljettivat merikonttia ja pienempiä Caravellen osia, saapuivat Pansioon ja purettiin 19.8.2022 päivällä. Kuvien kreditointi: Raimo Korpi.

Caravellen saapuminen Suomeen 19.8.2022

Caravelle III saapui Suomeen Finnlinesin Europalink-laivalla 19.8.2022 illalla. Muiden ajoneuvojen purkamisen jälkeen laiva käännettiin ympäri ja Ahola Specialin neljä erikoiskuljetusrekkaa ajoivat maihin. Ensimmäisenä saapui runkoa kuljettanut rekka kello 20.24. Liikenteen hiljennyttyä yleisillä teillä saattue lähti kohti Pansiota, josta Ilmailumuseoyhdistys on vuokrannut hallin koneen kunnostusta varten. Rekat saapuivat Pansioon illan aikana. Kuvien kreditointi: Reino Myllymäki.

Caravellen lähtö matkalle Suomeen 18.8.2022

Caravelle III siirrettiin ensin lentokenttäalueen kautta rullausteitä pitkin pois lentokoneiden purkualueelta ja sen jälkeen iltamyöhäällä yleisiä teitä pitkin saattueena Arlandasta Kapellskärin satamaan. Seuraavien valokuvien kreditointi: Pekka Simula. Kuvat ovat noin 1 300 pikseliä leveitä.

Caravellen lastaus kuljetusta varten 18.8.2022

Caravelle III SE-DAF lastattiin neljään Ahola Specialin erikoiskuljetusrekkaan torstaina 18.8.2022. Lisäksi kuljetukseen tarvittiin kaksi tavallista rekkaa. Seuraavien neljän kuvan kreditointi: Reino Myllymäki.

Myös Arlanda Flygsamlingar -ilmailumuseon aktiivi Jan Forsgren kuvasi lastausta. Kreditointi: Jan Forsgren / Arlanda Flygsamlingar.

Caravellen purku kuljetuskuntoon 6.6.-8.7.2022

Caravellen kuljetuskuntoon purkamisen etu- ja jälkikomennuskuntaan kuulunut Pekka Simula kuvasi purkua sekä video- että stillkuvauksin. Kuvat ovat ajalta 6.-17.6. ja 4.-8.7.2022. Kreditointi: Pekka Simula.

Kuvateksti

Jari Helanderin valokuvat

Jari Helanderin valokuvat on otettu SE-DAF:n hyväksymistilaisuudessa 19.4.2022. Kreditointi: Jari Helander.

Jan Forsgrenin valokuvat

Jan Forsgrenin valokuva on vuodelta 2018. Sitä käytettäessä tekijä pyytää kreditoimaan seuraavasti: Jan Forsgren / Arlanda flygsamlingar.

Seuraava kuva on koneen siirrosta purkupaikalle, otettu 25.5.2022.

Anders Melinin valokuvat

Anders Melinin valokuvat ovat syksyltä 2020. Niitä käytettäessä tekijä pyytää kreditoimaan seuraavasti: Anders Melin / Le Caravelle Club Sweden.

Juha Klemettisen kuvat

Juha Klemettisen valokuvat ovat vuodelta 2011, kun kone oli vielä SAS:n väreissä. Kuvia käytettäessä ne on kreditoitava seuraavasti: Juha Klemettinen.