Vapaaehtoiseksi Caravelle-projektiin

Ilmailumuseoyhdistys ry etsii vapaaehtoisia Caravelle-projektiin.

Olen kiinnostunut*
Koneen purkamisesta kuljetuskuntoon
Koneen kunnostamisesta
Koneen kokoamisesta näyttelykuntoon
Tiedottamisesta
Muista tehtävistä (täsmennä vapaassa palautteessa)
Nimi*
Sähköpostiosoite*
Matkapuhelin*
Tekstialue