Otsikko

Beslut

Ålands landskapsregering 9.12.2021 Dnr ÅLR 2021/10206

Giltighetstid och -område

Tillståndet gäller för tiden 3.1.2022-2.1.2023 - landskapet Åland.

Insamlingskonto

Ålandsbanken FI59 6601 0010 7399 02

Referensnummer för 100 € gåva 7223, för 500 € gåva 7236, för större gåvor referensnummer 7210.

Syfte

Till importen av Sud Aviation SE210 Caravelle III passagerarflygplan från Arlanda till Åbo, för visning och underhåll Åbo flygplats samt till att täcka kostnader för föreningens arbete med att upprätthålla och främja bevarande, lagring och insamling av flyghistoriskt material, både fysiskt och mentalt.

Insamlingssätt

Genom brev, internet, sociala medier, tidningsreklam, utomhusreklam, donationer, inbetalnging till bankgiro, evenemang samt 4 st insamlingsbössor.